اینورترها

اینورترهای فرونیوس با کارایی و قابل اطمینان بودن، قلب هر سیستم فتوولتائیک را تشکیل می دهند. محدوده ی 1.5 تا 27 کیلوواتی اینورترهای فرونیوس بستر مناسبی را برای ایجاد هر گونه نیروگاه از خانگی تا مقیاس های بزرگ را فراهم می آورد.

راه حل ها

در فرونیوس ما نه تنها به ارائه محصول بلکه به راه حل هایی برای طیف وسیعی از نیازهای مشتریان فرونیوس می اندیشیم. در راستای تحقق این هدف تلاش می کنیم تا راه حل جامعی برای تمام نیازهای مشتریان فرونیوس شناسایی کنیم.

سیستم نظارتی فرونیوس

سیستم نظارتی فرونیوس امکان ارتباط داده ها برای سیستم های فتوولتائیک را فراهم نموده تا اطمینان کامل کاربر از عملکرد مناسب سیستم فتوولتائیک جلب شود و یکپارچه سازی بدون رابطه ای را با سایر سیستم ها ایجاد کند. سخت افزار فرونیوس با قابلیت نصب سریع را دارد و سیستم نرم افزار راحتی را برای کاربر ارئه می کند

تجهیزات جانبی

محدوده تجهیزات جانبی فرونیوس دارای راه حل های کاملا حرفه ای برای هر نوع کاربردی را فراهم می کند.